Spring naar content

Frank Peeters Advocatuur

Frank Peeters is al bijna 25 jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij treedt op voor werkgevers en werknemers. Hij staat ondernemers in het MKB en particulieren bij met advies en procedeert waar nodig.

Zijn stijl van werken is informeel en hij houdt de lijnen kort. Geen opsmuk en geen onnodige pakken papier om de cliënt aan te geven waar het op staat, maar zo snel mogelijk doordringen tot de kern van de zaak.

Hij geeft er de voorkeur aan samen met zijn cliënt een oplossing te vinden zonder een gang naar de rechter te maken maar procedeert als dat moet. Daarbij houdt hij bij het vinden van die oplossing oog voor een zo soepel mogelijke communicatie met de tegenpartij, maar natuurlijk staat het belang van de cliënt centraal.

Frank Peeters is aangesloten bij de VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem).

Met regelmaat melden zich cliënten bij hem die werkzaam zijn als ambtenaar of werkzaam zijn in het onderwijsveld. Ambtenaren vallen qua rechtspositie sinds 1 januari 2020 in materiële zin onder het arbeidsrecht. Voor deze werknemers gelden desondanks nog altijd afwijkende rechtspositieregelingen waarin hij goed de weg weet.

Hij is lid van de VvO (Vereniging van Onderwijsrecht).

Frank Peeters Advocatuur heeft daarnaast kennis en ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten die hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt en staat hen bij voor de rechter en OM.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat Frank Peeters geregistreerd op het gebied van arbeidsrecht en strafrecht.”

Frank Peeters