Spring naar content

INcompanyCASSO

Het is vervelend wanneer een factuur voor het verrichten van werkzaamheden of leveren van producten onbetaald blijft. Verhuur je een pand en blijft de huur onbetaald? Dan loopt een vordering snel op. Je belt en mailt met de klant of huurder, maar er volgt geen betaling. Mark van Schie van INcompanyCASSO kan je hierbij helpen! 

Geen enkel dossier en geen enkele vordering is hetzelfde. Bij het incasseren van openstaande post(en) verdient iedere zaak een aanpak op maat. In sommige gevallen is een ferme behandeling nodig, maar het uitgangspunt is het bereiken van een minnelijke oplossing.  Zit de klant (tijdelijk) krap bij kas, dan kan het treffen van een betalingsregeling bijvoorbeeld uitkomst bieden. Mark ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

INcompanyCASSO werkt niet met incassoprovisie en verleent diensten tegen een helder en transparant uurtarief. Zo weet je waar je aan toe bent en zijn er geen vervelende verrassingen achteraf. Ben je druk met het eigen werk en kom je niet toe aan het debiteurenbeheer? Ook daarvoor zijn mogelijkheden, neem gerust contact op voor meer informatie.

Mark van Schie